PRAM s.c. - SERWIS SONY - PROCEDURA NAPRAWY

PRAM - SERWIS ELEKTRONIKI - PROCEDURA NAPRAWY

PRAM - SERWIS ELEKTRONIKI - PROCEDURA NAPRAWY
PROCEDURA NAPRAWY
ZAMÓW NAPRAWĘ SPRAWDŹ STATUS NAPRAWYProcedura naprawy odpłatnej:

Klient dostarcza sprzęt osobiście lub kurierem. Istnieje możliwość wysyłki na koszt serwisu firmą kurierską UPS zgodnie z procedurą. Koszt transportu zostanie doliczony do rachunku za naprawę.

Regulamin naprawy odpłatnej:
  1. W przypadku naprawy odpłatnej PRAM diagnozuje usterkę, szacuje koszty naprawy i informuje o nich Klienta zgodnie z podanymi przez niego danymi teleadresowymi.

  2. W przypadku braku akceptacji kosztów i rezygnacji z naprawy klient ponosi tylko koszty diagnozy/wyceny a w przypadku wysyłki również koszty transportu .

  3. Na wykonaną naprawę, zarówno w zakresie robocizny jak i użytych do naprawy części zamiennych, PRAM udziela gwarancji jakości na okres do 12 miesięcy.

  4. Klient zobowiązuje się w terminie 5 dni od zawiadomienia przez PRAM zaakceptować wyniki diagnozy/wyceny. Brak takiej akceptacji traktowany będzie jako rezygnacja z naprawy.

  5. O wykonaniu naprawy lub braku możliwości jej wykonania PRAM niezwłocznie zawiadomi Klienta; zawiadomienie to jest jednocześnie wezwaniem do odebrania sprzętu.

  6. Jeżeli, pomimo zawiadomienia, Klient sprzętu nie odbierze w terminie trzech miesięcy od zawiadomienia, PRAM obciąży Klienta opłatą za przechowanie sprzętu, zgodnie z art. 835 i nast. Kodeksu Cywilnego, w wysokości 7 zł netto (słownie: siedem złotych) za dzień, licząc od momentu zawiadomienia.

  7. Po upływie terminu określonego w pkt. 6 tj. trzech miesięcy od zawiadomienia, wygasa zobowiązanie PRAM z tytułu przechowania i naprawy.

  8. Gwarancja nie obejmuje swoim zakresem uszkodzeń fizycznych powstałych z winy Klienta, a także czynności związanych z konserwacją lub czyszczeniem sprzętu.


Centrum Serwisowe PRAM ul. Taylora 7 lok. U5, 02-495 Warszawa;Czynne od poniedziałku do piątku: Recepcja serwisu w godzinach 9.00-17.00, Infolinia w godzinach 9.00 - 17.00
tel. (022) 428-29-10; Naprawy Playstation tel. 665-019-648 mail: serwis@pram.com.pl